SEO คืออะไร ทำอย่างไร?

“SEO” หรือ “Search Engine Optimization” การทำเว็บไซตน์ ไม่ว่าด้านเนื้อหา หรือ การตกแต่งภายในเว็บไซต์ การเพิ่ม Backlink ซึ่งเป็นลิงค์ที่มีคุณภาพมายังเว็บไซต์ เพื่อโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอยู่ในอันดับต้น ในการค้นหา Keyword (คำค้นหา) ผ่านSearch Engine (เครื่องมือค้นหา) อาทิ Google, Yahoo!, Bing เป็นต้นเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ค้นหาข้อมูลผ่าน Google มากเป็นอันดันหนึ่งในหลายๆ ประเทศ ทั้งในประเทศไทย สหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จึงเน้นการทำ SEO บน Google เป็นหลัก และคนก็จะเห็นเว็บไซต์เราได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการทำSEOตามหลักของ Google จะเน้นการทำเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ

Search Engine Algorithm คือ?

การจัดอันดับการแสดงผลใน Search Result Page แต่ละ Search Engine จะมีระบบ Algorithm ในการให้คะแนนเว็บไซต์ เพื่อให้ผลการค้นหานั้นตรงตามที่ผู้ใช้งานต้องการมากที่สุด เราต้องทำให้เว็บไซต์ และเนื้อหามีคุณภาพ ตามอัลกอลิทึม

Algorithm (อัลกอริทึม) ที่ใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์ของ Google ซึ่งเป็น Search Engine หลักที่นิยมใช้ในประเทศไทยและในหลายประเทศทั่วโลกนั้นมีอยู่มากกว่า 100 ปัจจัย แต่เราสามารถสรุป Algorithm ได้เป็น 2 ปัจจัยหลัก คือ

1. ปัจจัยภายใน (On-page / Micro)

ปัจจัยภายในนั้นมาจากการปรับแต่งตัวโครงสร้างเว็บไซต์และเนื้อหาภายในเว็บไซต์ เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำ SEO ให้ติดอันดับ ได้แก่

Crawl Ability : โครงสร้างของเว็บต้องส่งผลดีต่อ Search Engine

Site Volume : จำนวนหน้าภายในเว็บไซต์ (Index)

Site Theme : ลิงค์ที่โยงไปหาหน้าภายในเว็บ (Internal Link)

Text Match : ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับ Keyword ภายในเนื้อหาที่เขียนบทความ

2. ปัจจัยภายนอก (Off-page / Macro)

ปัจจัยจากภายนอกนั้นคือ Backlink หรือลิงค์จากเว็บไซต์อื่น (External Link)  เช่น การไปลงบทความในเว็บไซต์อื่น การลงทะเบียนเว็บไซต์ในสารบัญเว็บไซต์

Link Popularity : จำนวน Backlink จำนวนมาก ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา

Site Theme : คุณภาพของ Backlink ที่เชื่อมโยงมาหาเว็บไซต์ของเรา

 

ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการทำ SEO

สัญญาณจากผู้ใช้เว็บไซต์ (User Signals)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Users), รายงานข้อความค้นหาของคีย์เวิร์ด (Queries) และ อัตราการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ผ่าน Keyword นั้นๆ (CTR) เป็นต้น ด้วยสาเหตุนี้ควรมี Google Analytics และ Search Console เพื่อให้ Google เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวและเราก็ตรวจสอบคุณภาพของเว็บไซต์ของตัวเองได้

ข้อควรระวังในการทำ SEO

การคัดลอกเนื้อหาหรือรูปภาพ

การคัดลอดเนื้อหาจากเว็บอื่นโดยไม่มีการเรียบเรียงใหม่ หรือไม่มีการอ้างอิง เพราะเจ้าของเนื้อหาหรือรูปภาพสามารถส่งเรื่องให้ Google นำหน้าเว็บไซต์ของเราออกจากหน้าค้นหาได้

การใส่ คีย์มากไปจนดูรก

การใส่ คีย์เวิร์ล เป็นเรื่องที่ดี แต่ควรใส่ให้เข้าเนื้อหาและ ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด ไม่งั้น google จะมองว่าเป็นการสแปมได้

 

 

ข้อดีของการทำ SEO

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น

ผู้ค้นหา keyword ผ่าน Search Engine เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หากเว็บไซต์ติดอันดับด้วย Keyword ที่มีผู้ใช้ค้นหาเป็นจำนวนมาก ก็ทำให้เว็บไซต์มีคนเข้ามาชมมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของ การทำ seo เลย

โปรโมทเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มความน่าเชื่อถือ

คนส่วนใหญ่เวลาที่คนค้นหาข้อมูลผ่าน Search Engine จะเลือกเว็บไซต์ที่อยู่ในหน้าแรกหรือหน้าถัดมาในผลการค้นหา เพราะส่วนมากเราขี้เกียจไล่หาเว็บนาน การที่เว็บไซต์ของเราแสดงผลอยู่ในหน้าแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอันดับต้นๆ จะทำให้เห็นผ่านตาและเป็นที่รู้จักและที่สำคัญ ผู้คนมักจะให้ความเชื่อถือเว็บไซต์ที่อยู่อันดับแรกๆ

เพิ่มช่องทางการเห็นสินค้ามากขึ้น

เราสามารถมีช่องทางโปรโมทสินค้ามากขึ้น การมีเว็บไซต์ ก็เปรียบเสมือน มีร้านค้าออนไลน์ และ การทำการตลาดออนไลน์ก็ คือการโฆษณาสินค้าของท่าน แต่ในโลกออนไลน์คนสามารถเข้าถึงง่ายกว่า ไม่ต้องเดินทางมาถึงร้านท่านอีกด้วย ซึ่งถือเป็น หน้าที่หลักของการทำ การตลาดออนไลน์ 

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์กับเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *